Termeni comerciali

TERMENI COMERCIALI

iOpraveno s.r.o., cu sediul social la České Budějovice 370 04, numărul de identificare al companiei: 11855886
Înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din České Budějovice, dosar nr. C 31414
pentru vânzarea de bunuri și servicii prin intermediul magazinului on-line situat la adresa www.iopraveno.cz

1. Dispoziții introductive

1.1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și condiții") ai iOpraveno s.r.o., cu sediul social la České Budějovice 370 04, Pražská 53 , număr de identificare: 11855886 , înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din České Budějovice, dosar nr. marca C 31414 (denumită în continuare "Vânzătorul") este reglementată în conformitate cu prevederile secțiunii 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "Contractul de cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul electronic este operat de către Vânzător pe site-ul web situat la www.iopraveno.ro (denumit în continuare "Site-ul web") prin interfața site-ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă bunuri în cursul activității sale comerciale sau în cursul profesiei sale independente.

1.3. Prevederile care se abat de la termeni și condiții pot fi convenite în contractul de cumpărare. Prevederile divergente din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile Termenilor și condițiilor.

1.4. Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

1.5. Formularea Termenilor si Conditiilor poate fi modificata sau completata de catre Vanzator. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. Cont utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuate pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața lor de utilizator, cumpărătorul poate plasa comenzi pentru bunuri (denumit în continuare "Contul de utilizator"). Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site și comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele furnizate în contul de utilizator în cazul oricăror modificări. Datele furnizate de Cumpărător în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către Vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesarea contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5. Vânzătorul poate închide contul de utilizator, în special în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator mai mult de [perioadă de timp] sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca Contul de Utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului Vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Toată prezentarea bunurilor plasate în interfața web a magazinului este de natură informativă și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Prevederile § 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul returnării bunurilor dacă aceste bunuri nu pot fi returnate pe calea poștală obișnuită. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile bunurilor rămân valabile pentru perioada în care sunt afișate în interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor menționate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. În special, formularul de comandă conține informații privind:

3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "introduse" de cumpărător în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),

3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații privind metoda necesară de livrare a bunurilor comandate și

3.4.3. informații privind costurile asociate livrării bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "Comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Finalizează comanda". Informațiile furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat dupa primirea Comenzii, Vanzatorul va confirma primirea Cumparatorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumparatorului specificata in Contul de Utilizator sau in Comanda (denumita in continuare "adresa de e-mail a Cumparatorului").

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile estimate de expediere), vânzătorul are întotdeauna dreptul să solicite cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptării), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului. 

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloacele de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărătorul însuși, iar aceste costuri nu diferă de tariful de bază.

4. Prețul bunurilor și condițiile de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în baza contractului de cumpărare în următoarele moduri:

- în numerar la sediul vânzătorului din Včelná 373 82, Tikalova 735/1;

- numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este, de asemenea, obligat să plătească vânzătorului costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, prețul de achiziție include, de asemenea, costurile asociate livrării bunurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau altă plată similară de la cumpărător. Acest lucru nu aduce atingere prevederilor articolului 4.4 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti prețul de achiziție al bunurilor în avans.

4.4. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul în care Cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de cumpărare înainte ca bunurile să fie trimise Cumpărătorului. Prevederile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.

4.5. Orice reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.6. Dacă este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzător de electronice de calitate - Pavel Kouřil este plătitor de TVA. Document fiscal – factura este emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului bunurilor și expediată în formă electronică la adresa electronică a cumpărătorului.

4.7. Conform Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, aceștia sunt obligați să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; În cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de cel mult 48 de ore.

5. Retragerea din contractul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorințele cumpărătorului sau pentru persoana sa, dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri perisabile, precum și bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje închise, pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și din contractul de cumpărare pentru furnizarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program pentru calculator, în cazul în care a rupt ambalajul original.

5.2. Cu excepția cazului în care este un caz specificat la articolul 5.1 din Termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile secțiunii 1829 alin. 1 din Codul civil, dreptul de a vă retrage din contractul de cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în timp ce dacă obiectul contractului de cumpărare este mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza modelul de formular furnizat de vânzător, care formează o anexă la termeni și condiții. Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de cumpărare, printre altele, la adresa afacerii vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului reklamace@iopraveno.cz.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare va fi anulat de la început. Bunurile trebuie returnate de către Cumpărător Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare către Vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate pe calea poștală obișnuită din cauza naturii lor.

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către Cumpărător, în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna executarea furnizată de cumpărător atunci când bunurile sunt returnate cumpărătorului sau în alt mod, în cazul în care cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca cumpărătorul să returneze bunurile cumpărătorului sau să dovedească faptul că bunurile au fost trimise vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul să compenseze unilateral cererea de despăgubire pentru daunele cauzate bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de cumpărare.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul să facă acest lucru în conformitate cu prevederile secțiunii 1829 alin. 1 din Codul civil, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment, până când cumpărătorul preia bunurile. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de donație între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de donație cu privire la un astfel de cadou încetează să mai producă efecte și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul vânzătorului împreună cu bunurile.

6. Transportul și livrarea mărfurilor

6.1. În cazul în care modul de transport este convenit pe baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat în temeiul contractului de cumpărare să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia livrarea bunurilor la livrare.

6.3. În cazul în care bunurile trebuie livrate în mod repetat sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă din motive din partea cumpărătorului, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor sau costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de defecte, să anunțe imediat transportatorul. Dacă se constată o încălcare a ambalajului care indică intruziunea neautorizată în expediere, cumpărătorul nu trebuie să accepte expedierea de la transportator.

6.5. Drepturile și obligațiile suplimentare ale părților în transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii relevante (în special dispozițiile articolelor 1914-1925, 2099-2117 și 2161-2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată).

7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că bunurile nu prezintă defecte la primire. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a primit bunurile:

7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite de părți și, în absența unui acord, au caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le aștepta cu privire la natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,

7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului specificat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,

7.2.3. calitatea sau performanța mărfurilor corespunde eșantionului sau modelului convenit, în cazul în care calitatea sau proiectul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit;

7.2.4. mărfurile sunt într-o cantitatemăsură sau greutate corespunzătoare și

7.2.5. Mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Prevederile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic, unui defect pentru care a fost convenit un preț mai mic, uzurii bunurilor cauzate de utilizarea lor obișnuită, unui defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a bunurilor vândute la momentul primirii de către cumpărător sau dacă rezultă din natura bunurilor.

7.4. Dacă defectul devine aparent în termen de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate defecte la primire. Cumpărătorul are dreptul să exercite dreptul care decurge dintr-un defect care apare în bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire.

7.5. Cumpărătorul își exercită drepturile care decurg din executarea defectuoasă cu vânzătorul la adresa sediului său, unde este posibil să primească reclamația cu privire la sortimentul de mărfuri vândute sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. 

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

7.7. Nici vânzătorul, nici producătorul produsului oferit de vânzător pe site-ul www .iopraveno.cz, nu este răspunzător pentru deteriorarea dispozitivului clientului, chiar și atunci când este utilizat corespunzător.

7.8. Vânzătorul iOpraveno s.r.o., în calitate de furnizor al serviciilor, garantează menținerea rezistenței la apă și a etanșeității la apă. Echipamentele care au fost supuse intervenției noastre nu sunt acoperite de daune cauzate de apă sau umiditate.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul secțiunii 1826 alineatul (1) din Codul civil. 1 lit. e) din Codul civil.

8.3. Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de vânzător prin intermediul adresei electronice servis@iopraveno.cz. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a cumpărătorului.

8.4. Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numărul de identificare al companiei: 000 20 869, adresa de internet: https://adr..cz/cs, este competentă să soluționeze litigiile consumatorilor care decurg dintr-un contract de cumpărare pe cale extrajudiciară. Platforma de soluționare online a litigiilor situată la https://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de cumpărare.

8.5. Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: https://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).

8.6. Vânzătorul are dreptul să vândă bunuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecțiile comerciale sunt efectuate de Oficiul competent de licențiere a comerțului, în limitele competenței sale. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Într-o măsură definită, Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 Coll. privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

8.7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul unei modificări a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (1) din Codul civil. 2 din Codul civil.

8.8. Cumparatorul este de acord ca perioada de colectare a dispozitivului este de 6 luni. Dispozitivul, ca element deservit, servește drept principal al obligației și, în cazul în care clientul nu cooperează la colectarea acestuia, vânzătorul are dreptul să răscumpere creanța de la principalul prezentat de client (echipament deservit) după încheierea perioadei de colectare.

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1. 9.1. Obligația sa de a informa cumpărătorul în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul executării unui contract de cumpărare, În scopul negocierii prezentului contract și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale Vânzătorului, Vânzătorul va efectua prin intermediul unui document special.

10. Trimiterea comunicărilor comerciale și stocarea cookie-urilor

10.1. Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului și este de acord în continuare cu adresa de e-mail a Vânzătorului pentru a primi comunicări comerciale de la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de a informa Cumpărătorul în sensul articolului 13 din GDPR referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul transmiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document special

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să efectuați o achiziție pe site și să îndepliniți obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate retrage consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară în orice moment.

11. Livrare

11.1. Acesta poate fi livrat la adresa de e-mail a cumpărătorului.

12. Dispoziții finale

12.1. În cazul în care relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă.

12.2. Prin alegerea dreptului prevăzut la articolul 12.1 din Termeni și condiții, consumatorul nu este privat de protecția oferită de dispozițiile sistemului juridic de la care nu este posibil să se abată în contract și care, în absența alegerii legii, s-ar aplica altfel în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Termeni și condiții. 1 Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

12.3. Dacă orice prevedere a Termenilor și condițiilor este invalidă sau ineficientă sau devine invalidă, prevederea nevalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei înțeles este cât mai aproape posibil de prevederea nevalidă. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

12.4. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.5. O anexă la Termeni și condiții este un model de formular pentru retragerea din contractul de cumpărare.

12.6. Datele de contact ale vânzătorului: adresa poștală Včelná 373 82, Tikalova 735/1,  adresa de e-mail  mkouril@iopraveno.cz și pkouril@iopraveno.cz , telefon +420 777 935 586 și +420 602 129 238.

České Budějovice , 17.9.2021